973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

Bio Torres

Promotor            BIO TORRESAny                     2020Objecte              Adequació parada Mercat Bio MercabarnaSuperfície           140...

Segrià Sud

Promotor           COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUDAny                     2019Objecte              Planta solar amb estació de bombamentSuperfície           9.000...

Nou Transport

Promotor            NOU TRANSPORT, SL Any                     2018 Objecte              Base logística de transport per carretera amb benzinera Superfície           7.934...

Malteria la Moravia

Promotor            MALTERÍA LA MORAVIA SL Any                     2017 Objecte              Ampliació de 6 sitges d’ordi en fàbrica de d’elaboració de malta per a cervesa Superfície           1.000...

SPF DIANA

Promotor            SPF DIANA ESPAÑA, SLU Any                     2017 Objecte               Implantació d’industria de fabricació d’ingredients per a pinsos d’animals de companyia Superfície           4.260...

SAT Río Cinca

Promotor            S.A.T. Nº 4.301 “RIO CINCA” Any                     2016 Objecte               Ampliació de central hortofrutícola Superfície           2.400...