973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

Promotor           COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUD
Any                     2019
Objecte              Planta solar amb estació de bombament
Superfície           9.000 m2