973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

PROJECTES ACTIVITAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  • Llicències Ambientals (Annexes I / II / III)
  • Projectes d’incendis
  • Sol·licitud de permís d’abocament d’aigües
  • Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA)
  • Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
  • Tramitació alta productor residus
  • Tramitació alta focus emissors a l’atmosfera
  • Realització d’estudis de minimització de residus especials