973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

GESTIÓ DE SUBVENCIONS

  •  Tramitació sol·licituds subvenció
  • Tramitació Programes Operatius / Fons Operatius
  • Tramitació sol·licituds subvenció Departament Treball i Indústria
  • Tramitació sol·licituds subvenció per adquisició maquinària agrícola
  • Tramitació reconeixement / reconeixement previ OPFH