973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA

Projectes d’enginyeria

  • Disseny d’indústries agroalimentàries
  • Projectes d’execució d’obres
  • Projectes tècnics d’instal·lacions
  • Estudis de Seguretat i Salut

Direcció d’obres

  • Planificació i coordinació de l’execució de l’obra
  • Coordinació d’estudis previs (topografia, geotècnic…)
  • Coordinació de seguretat
  • Coordinació sol·licituds alta serveis (alta i baixa tensió, aigua, gas…)
  • Planificació i seguiment del control de qualitat en obra
  • Control de certificacions d’industrials