973 23 93 38 gainagro@gainagro.com
Promotor            SPF DIANA ESPAÑA, SLU
Any                     2017
Objecte               Implantació d’industria de fabricació d’ingredients per a pinsos d’animals de companyia
Superfície           4.260 m2