973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

Promotor            MALTERÍA LA MORAVIA SL
Any                     2017
Objecte              Ampliació de 6 sitges d’ordi en fàbrica de d’elaboració de malta per a cervesa
Superfície           1.000 m2