973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

Promotor            COOPERATIVA SANT GAIETÀ D’AITONA, SCCL – FRUITONA
Any                     2015
Objecte               Construcció d’oficines tècniques i comercials
Superfície           800 m2